روان شناسی احساس و ادراک(ویراست ۲) دکتر محمود ایروانی , دکتر محمد کریم خداپناهی
۵۴,۰۰۰ تومان
حقوق مدنی اشخاص و محجورین دکتر سید حسین صفائی , دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده
۷۶,۰۰۰ تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول) دکتر عادل آذر , دکتر منصور مؤمنی
۳۹,۰۰۰ تومان
تاریخ آموزش و پرورش ایران دکتر کمال درانی
۱۰,۰۰۰ تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم: تحلیل آماری) دکتر عادل آذر , دکتر منصور مؤمنی
۴۱,۰۰۰ تومان
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز دکتر سید علی حائری روحانی
۷۰,۰۰۰ تومان
آیات الاحکام کاظم مدیرشانه‌چی
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
٪ ۵
مبانی آناتومی و حرکت کارلا زد. هینکل
۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ تومان
خواندن متون مطبوعاتی دکتر صابر دلشاد
۳۴,۰۰۰ تومان
تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد دوم) امینی , سید محمدرضاآیتی , گرجی
۸۹,۰۰۰ تومان
ترجمه متون ادبی دکتر علی خزاعی فر
۲۰,۰۰۰ تومان
حقوق بیمه دکتر ایرج بابائی
۹۹,۰۰۰ تومان
حرکات اصلاحی(ویراست ۲) دکتر حسن دانشمندی , دکتر محمد حسین علیزاده , دکتر رضا قراخانلو
۳۸,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
روش فهم حدیث دکتر عبدالهادی مسعودی
۳۳,۰۰۰ تومان
درآمدی بر روان شناسی دین دکتر مسعود آذربایجانی , سید مهدی موسوی اصل
۱۰,۶۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
ساخت زبان فارسی دکتر آزیتا افراشی
۶۰,۰۰۰ تومان
مبانی صرف واژه دکتر ویدا شقاقی
۹,۰۰۰ تومان
اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر حسن خلجی , دکتر عباس بهرام , دکتر سیدمهدی آقاپور
۱۹,۰۰۰ تومان
٪ ۵
روان شناسی شناختی رابرت استرنبرگ
۴۱۰,۰۰۰ ریال ۳۸,۹۵۰ تومان
٪ ۵
ترجمه متون ساده صمد میرزا سوزنی
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۷۵۰ تومان
شیوه های تغییر رفتار ریموند میلتن برگر
۱۱,۰۰۰ تومان
٪ ۵
مبانی جامعه شناسی مایکل هیوز , کرولین جی.کرولر
۷۲۰,۰۰۰ ریال ۶۸,۴۰۰ تومان
٪ ۵
تفسیر نهج البلاغه مصطفی دلشاد تهرانی
۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۵۰۰ تومان
٪ ۵
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
آمار و احتمالات کاربردی دکتر مسعود نیکوکار , دکتر بهمن عرب زاده
۷۰۰,۰۰۰ ریال ۶۶,۵۰۰ تومان
٪ ۵
پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۸ :خون جانسین ال. هینکل , کری اچ. چیویر
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ تومان
٪ ۵
۳۲۰,۰۰۰ ریال ۳۰,۴۰۰ تومان