٪ ۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته داروسازی مهرابی , دکترقفقازی , دکتر طالبی‌نژاد
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
۲۳۰,۰۰۰ ریال ۲۱,۸۵۰ تومان
٪ ۵
بیان شفاهی داستان(۱) دکتر عباسعلی رضائی
۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ تومان
٪ ۵
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۸۰۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی آقایان جدیری سلیمی , عدالت نمین , دکتر سیروس مسیحا
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ تومان
٪ ۵
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
بدایه البلاغه دکتر السید ابراهیم الدیباجی
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
اصول و روش ترجمه دکتر حسین ملانظر
۸۰,۰۰۰ ریال ۷,۶۰۰ تومان
٪ ۵
۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۵۰۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشتهء معدن (اکتشاف) دکتر سید محمد مشیری , دکتر محمد علی روشن ضمیر
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
معانی و بیان دکتر محمد علوی مقدم , دکتر رضا اشرف‌زاده
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
اهداف تربیت از دیدگاه اسلام(درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی۲) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه , زیر نظر: حجة الاسلام علیرضا اعرافی
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
آواشناسی دکتر محمد حسین کشاورز
۷۰,۰۰۰ ریال ۶,۶۵۰ تومان
٪ ۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
مدیریت تحول سازمانی دکتر محمدسعید تسلیمی
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
سراچهء آوا و رنگ: خاقانی شناسی دکتر میرجلال‌الدین کزازی
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی محمدعلی محمودی , بابک دبیر , دکتر خسرو ابراهیم
۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ تومان
٪ ۵
مبانی نظری هنرهای تجسمی دکتر حبیب الله آیت اللهی
۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۵۰ تومان
٪ ۵
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین ام , هی وود
۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۵۰۰ تومان
٪ ۵
۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۵۰۰ تومان
٪ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ تومان
٪ ۵
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
متون نثر ساده دکتر عباسعلی رضایی , ‌ هلن اولیایی نیا
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم: تحلیل آماری) دکتر عادل آذر , دکتر منصور مؤمنی
۲۱,۰۰۰ تومان
٪ ۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان