٪ ۵
نظارت و راهنمایی آموزشی دکتر مصطفی نیکنامی
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ تومان
٪ ۵
تاریخ ایران باستان (جلد اول) دکترحریریان , دکترشهمیرزادی , دکترآموزگار , دکترمیرسعیدی
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشتهء بهداشت دکتر سید مجتبی علوی نائینی
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۹۵۰ تومان
٪ ۵
تحریر اصول الفقه علیرضا امینی , سید محمدرضا آیتی
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
سیر تحول عکاسی پطر تاسک , دکتر محمد ستاری
۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۹۰۰ تومان
٪ ۵
فنون یادگیری دکتر رامین اکبری , دکتر سید اکبر میرحسنی
۶۰,۰۰۰ ریال ۵,۷۰۰ تومان
٪ ۵
۷۰,۰۰۰ ریال ۶,۶۵۰ تومان
٪ ۵
مبانی جغرافیای روستایی دکتر عباس سعیدی
۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ تومان
٪ ۵
سیری در ادبیات انگلیس (۱) دکتر امراله ابجدیان
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
مبانی منطق جدید دکتر لطف‌الله نبوی
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد اول) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه , زیرنظر اعرافی
۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۹۵۰ تومان
٪ ۵
اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی (جلد دوم) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
انسان از دیدگاه اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه , احمد واعظی
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
دستور تاریخی مختصر زبان فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
مبانی منطق دکتر محمدعلی اژه‌ای
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
مبانی اقتصاد اسلامی(تلخیص و تکمیل) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه , تلخیص و تکمیل:دکتر مصباحی , دکتر سیدهادی عربی
۷۰,۰۰۰ ریال ۶,۶۵۰ تومان
٪ ۵
۱۰۵,۰۰۰ ریال ۹,۹۷۵ تومان
٪ ۵
نامه نگاری سید هادی جلالی چیمه , دکتر عباس کسرائیان
۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۷۵۰ تومان
٪ ۵
مبانی جمعیت ‌شناسی دکتر مهدی امانی
۶۰,۰۰۰ ریال ۵,۷۰۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان خاکشناسی ( آب و محیط زیست ) دکتر محمدحسن روزی‌طلب , دکتر حمید سیادت
۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ تومان
٪ ۵
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت) دکتر غلامحسین زرگری نژاد
۴۱۰,۰۰۰ ریال ۳۸,۹۵۰ تومان
٪ ۵
مقدمات نوروسایکولوژی دکتر داود معظمی
۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۹۵۰ تومان
٪ ۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ تومان
٪ ۵
۸۰,۰۰۰ ریال ۷,۶۰۰ تومان
٪ ۵
۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۱۵۰ تومان
٪ ۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان