قرعه کشی افتتاح سامانه، ویژه هزار خریدار اول با جوایز ارزنده
معرفی سامانه

از این پس شما می توانید با مراجعه به پروفایل خود با توجه به انتخاب واحد ترم جاری، کتب و یا جزوات معرفی شده توسط شناسه درس و استاد مربوطه، را انتخاب نموده و در محل دانشگاه تحویل بگیرید. همچنین در صورت اضافه شدن درس در زمان حذف و اضافه و عدم وجود کتب پیشنهادی در بخش داشبورد می توانید با مراجعه به بخش جستجوی کتب و جزوه در پروفایل خود انتخاب و خریداری نمایید.

کتاب های جدید

پر فروش ها